Klachtenprocedure

Crowdbricks is het vastgoed crowdfunding label van Crowdpartners.

Crowdpartners Klachtenprocedure
Crowdpartners doet haar uiterste best om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. U kunt uw klacht indienen bij de directie van Crowdpartners.

Omschrijving van uw klacht
Geef in een brief of email duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent met de oplossing. Vermeld altijd uw persoonlijke gegevens en uw rekeningnummer. Uw brief stuurt u naar:

Crowdpartners BV
T.a.v. de directie
Kerkstraat 56
1354 AB Almere-Haven

Of per mail naar: info@crowdpartners.nl.

Reactie binnen 6 weken
De directie van Crowdpartners streeft er naar zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een reactie.

Niet eens met antwoord directie
Bent u het niet eens met de reactie van de directie van Crowdpartners dan kunt u zich als consument afhankelijk van de aard van de klacht mogelijk ook melden bij het Kifid of BKR.

Kifid
Bij het Kifid kunt u terecht met een klacht over een financieel product of een financiële dienst. In bepaalde gevallen kunt u zich daarom wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Uw klacht moet binnen 3 maanden na een afwijzingsbrief zijn ingediend. Crowdpartners is aangesloten bij het Kifid.

Klacht over BKR-registratie
Gaat uw klacht over een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en bent u het niet eens met de reactie van de directie van Crowdpartners dan kunt u uw zaak voorleggen aan de Geschillencommissie BKR. Dit kan echter pas nadat de klachtenprocedure bij Crowdpartners is afgerond.

Geschillencommissie BKR
Na afronding van de klachtenprocedure bij Crowdpartners dient u uw klacht binnen 2 maanden in bij de Geschillencommissie BKR. Na deze termijn neemt de commissie uw klacht niet meer in behandeling. Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met het BKR om te informeren wat u moet doen om uw klacht in te dienen. Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl of neem contact op via:

Bureau Krediet Registratie
Afdeling Inlichtingen & Inzage
Postbus 6080
4000 HB Tiel
Telefoon: 0900 257 84 35 (0900 BKRTIEL)

Uitspraak bindend
De uitspraak van de Geschillencommissie BKR is bindend voor u en voor Crowdpartners. De Geschillencommissie brengt voor behandeling van een geschil kosten in rekening. Voor meer informatie neemt u contact op met de Geschillencommissie BKR.

Rekening Openen

CONTACT

CROWDBRICKS BV
Olympisch Stadion 24
1076 DE AMSTERDAM
Nederland
T +31 (0)20 800 61 49
E info@crowdbricks.nl
KvK-nummer
59658312