Veel gestelde vragen:

01 Wat doet Crowdbricks en wat maakt het bijzonder?

Crowdbricks legt de verbinding tussen degene die kapitaal nodig hebben voor hun projecten en de investeerders.
Daarbij heeft Crowdbricks een begeleidende rol voor beide partijen en Crowdbricks zorgt er voor dat alles administratief bijgehouden wordt en geregistreerd.

Crowdbricks onderscheidt zich in de crowdfundingmarkt door zich te focussen op het financieren van commercieel vastgoed gebruikmakend van een landelijk dekkend netwerk van deskundige intermediairs.
Daarnaast is het via dit platform mogelijk om een hypotheek te vestigen op een registergoed wat meer zekerheid voor de investeerder biedt.

02 Waarom heeft Crowdbricks ervoor gekozen om partner te worden van Crowdpartners?

Crowdpartners is een zeer ervaren partij welke haar sporen ruim verdiend heeft binnen de financiële dienstverleningsbranche. Verder valt zij onder toezicht van de AFM en heeft Crowdpartners veel ervaring met banksystemen.
Met name het transparant handelen van Crowdpartners stellen wij als eis om onderscheidend te zijn in de crowdfundingwereld.

03 Is er een limietbedrag per project voor een investeerder?

De minimale investering in een project is € 250,00 en mag maximaal 49% van het doelbedrag zijn.

04 Is er een limiet aan het investeren via Crowdbricks?

Een consument kan maximaal € 80.000,00 investeren via Crowdbricks in lijn met de voorschriften van de AFM. Voor zakelijke investeerders geldt zo een limiet niet. We gaan ervan uit dat u verantwoord omgaat met de risico's van het investeren via crowdfunding. (zie toelichting Crowdfunding investeerderstoets)

05 Hoe open ik een Crowdpartners rekening?

Het openen van een rekening bij Crowdpartners in samenwerking met onze payment service provider is eenvoudig en kunt u in vier stappen online doen. Klik op de ‘rekening-openen’ button.

 1. Maak uw keuze voor het type rekening dat u wilt openen, bijvoorbeeld particulier of zakelijk.
 2. Vul uw gegevens online in. Voor het openen van een rekening heeft u onder andere het volgende nodig: uw fiscaal identificatienummer, een kopie legitimatiebewijs van de rekeninghouder(s) en in geval van een Nederlandse zakelijke rekening ook het Kamer van Koophandel nummer of buitenlandse equivalent.
 3. Accepteer online de Algemene Voorwaarden van Crowdpartners, inclusief de Gebruikersvoorwaarden van Online Payment Platform, en onderteken de Gebruikersovereenkomst. Zowel de Algemene Voorwaarden als de Gebruikersovereenkomst kunt u vooraf online inzien en eventueel printen.
 4. Om uw registratie goed te keuren wordt uw identiteit, naam-nummer van de bankrekening, en voor bedrijven ook de uiteindelijk belanghebbenden gevalideerd. Hiervoor wordt u gevraagd een aantal stappen online te doorlopen, bijvoorbeeld het uploaden van een kopie identiteitsbewijs of in Nederland via IDIN. De naam-nummer controle op de bankrekening wordt gedaan op basis van uw eerste investering, een iDeal betaling of het uploaden van recent bankafschrift met daarop herkenbaar uw naam en rekeningnummer.


Na afloop krijgt u een welkomst-mail en kunt direct gebruik maken van uw rekening om te investeren.

En zodra ook de eindcontrole gedaan is, wordt de rekening definitief en ziet u bij de status van de rekening: “goedgekeurd”.

In lijn met de voorschriften van de AFM wordt een investeerderstoets afgenomen als u de eerste keer gaat investeren om u bewust te maken van de risico’s van investeren in crowdfunding. U krijgt de uitslag direct te zien.

06 Zijn mijn rekening gegevens als investeerder openbaar?

Nee, uw rekening is alleen toegankelijk voor uzelf met het gekozen wachtwoord.

07 Hoe gaat Crowdbricks om met privacy?

Privacyverklaring Crowdbricks
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit artikel laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Crowdbricks. U dient zich ervan bewust te zijn dat Crowdbricks niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Crowdbricks respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Crowdbricks of die van onze partner Crowdpartners. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Crowdbricks of die van onze partner Crowdpartners. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Crowdbricks of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van vooraf uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wil passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

08 Kan ik ook een ‘en/of’ rekening openen?

Ja u kunt een 2e rekeninghouder toevoegen bij het openen van de rekening.

09 Kan ik ook een rekening voor een minderjarig kind openen?

Ja, daartoe verzoeken we u met ons contact op te nemen.

10 Hoe goed zijn mijn gegevens/rekeningen beveiligd?

Uw gegevens en rekeningen zijn zeer goed beveiligd. Met het zelf activeren van twee-factorauthenticatie via email of sms voor de toegang tot uw rekening verstrekt u de beveiliging.

11 Hoe veilig is investeren via Crowdbricks?

Crowdbricks heeft een samenwerkingsverband met Crowdpartners. Crowdpartners heeft een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar geld met ontheffingsnummer  19000017) en staat onder toezicht van de AFM. Zij controleren Crowdpartners en zien erop toe dat Crowdpartners geen misbruik kan maken van uw geld.

Het geld dat u wilt investeren in een project komt te staan op een derdengeldenrekening. Deze rekening behoort toe aan een Stichting Crowdpartners Trust en is onafhankelijk van Crowdpartners B.V. en/of Crowdbricks B.V. De bestuurders van deze Stichting zijn anderen dan de directie van Crowdpartners B.V. en/of Crowdbricks B.V.. Op deze wijze zijn de geldstromen van de investeerders naar de projecten en de aflossingen en rentebetalingen van de projecten aan de investeerders geheel gescheiden van het bedrijf Crowdpartners B.V. en/of Crowdbricks B.V..

Crowdpartners en/of Crowdbricks kunnen dus nooit gebruik maken van het geld dat u wilt investeren in projecten om andere betalingen te doen. Uw investeringen komen daadwerkelijk terecht bij de projecten van uw keuze.

Voordat de commerciële vastgoed projecten op het platform komen te staan worden ze eerst door een onafhankelijk bureau voorzien van een risico classificatie.
Door onze expertise en kennis van de markt is er een redelijke inschatting van de haalbaarheid van de projecten te maken.
Verder wordt er via gerenommeerde notariskantoren hypotheek gevestigd. 

Voordat u een rekening kunt openen, hebben wij in ieder geval een kopie van uw legitimatiebewijs nodig en moet u akkoord gaan met de voorwaarden die wij stellen aan het hebben van een rekening. Tevens vragen wij u om de module Crowdfunding die u krijgt aangeboden goed te bekijken zodat u weet wat de risico’s zijn van het direct investeren in leningen aan bedrijven en/of voor onroerend goed.

11 Welke risicoclassificaties hanteren wij?

Crowdbricks is het onroerend goed label van Crowdpartners en bemiddelt bij het tot stand brengen van “buy-to-let” en commercieel onroerend goed financieringen. Met ons ervaren team kunnen we crowdfunding projecten goed faciliteren en we hebben een state-of-the-art platform, de vergunningen en goede backoffice.

Crowdbricks laat de financieringsvoorstellen beoordelen door RatingPartners B.V. uit Almere (een aan Crowdpartners B.V. gelieerde onderneming). De relevante gegevens worden beoordeeld en getoetst naar de normen van algemene opvattingen over verantwoorde kredietverlening. Ook een BKR toetsing of de Graydon betalingswaardering kan deel uitmaken van de beoordeling Op basis daarvan wordt een Risicoclassificatie toegekend. Het is echter aan uzelf om een oordeel te vormen en te besluiten om al of niet op een financieringsvoorstel in te gaan.

Crowdpartners beschikt over een ontheffing verleend door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) voor het bemiddelen in opvorderbare gelden op grond van artikel 4.3, vierde lid van de WTF (Wet Financieel Toezicht). Tevens is er een vergunning voor het bemiddelen en aanbieden van hypothecaire financieringen. Crowdpartners is opgenomen in het AFM register en staat onder toezicht van de AFM (www.afm.nl).

Risico en rendement
Aan elke kredietverlening is risico verbonden. Daarbij geldt in principe ook dat de rente hoger dient te zijn naarmate het risico groter is. Andersom is ook van toepassing: een hoge rente duidt meestal op een groter risico. Crowdbricks zal erop toezien dat de rente in een redelijke verhouding staat tot de risicoclassificatie..

Spreiding van uw investering
Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding en uw investeringen te spreiden over diverse projecten teneinde uw risico te beperken.
Voor particuliere investeerders bedraagt de maximaal totale investering via Crowdbricks €80.000 conform voorschrift van de AFM. Deze beperking geldt niet voor investeringen door een onderneming.

Spreiding van uw investering
Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding en uw investeringen te spreiden over diverse projecten teneinde uw risico te beperken.
Voor particuliere investeerders bedraagt de maximaal totale investering via Crowdbricks €80.000 conform voorschrift van de AFM. Deze beperking geldt niet voor investeringen door een onderneming.

Geen garantie voor uw investering
Crowdbricks probeert u een zo goed mogelijk beeld te geven van de kredietnemer en diens vooruitzichten. De risicoclassificaties worden zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Uw investering is echter ongeacht de risicoclassificatie en de Graydon Betalingswaardering altijd volledig voor uw eigen rekening en risico en wordt niet door ons gegarandeerd.

Risico Classificatie
De Risicoclassificaties van Crowdbricks zijn gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment van de aanvraag. Ze worden volgens een onafhankelijke methodologie vastgesteld, waarbij getracht is één jaar vooruit te kijken. De classificatie is het resultaat van gewogen scores van verschillende factoren. Het belangrijkste criterium bij de risicoclassificatie is dat de leningnemer voldoende cashflow genereert om rente en aflossing te voldoen. Voor zakelijke kredieten wordt dan gekeken naar omgevingsfactoren (zoals de vooruitzichten van de sector), Bedrijfs- en financiële risico’s (duurzaamheid winstgevendheid, capaciteit om cash te genereren en leverage/vermogensstructuur) en Management & Transparantie. En voor kredieten aan particulieren voor verhuurd onroerend goed onder andere naar de capaciteit om een positieve cashflow te genereren uit de verhuur en de vermogensstructuur.

Probability of Default
Het maken van een risicoclassificatie is een gebruikelijke aanpak in de financiële wereld. Er wordt een inschatting van de “Probability of Default” gemaakt, oftewel de kans dat een kredietnemer in gebreke zal zijn, dus zijn verplichtingen niet kan nakomen. Deze inschatting kan worden uitgedrukt in een geschatte bandbreedte van de Probability of Default-% (PD-%), een aanname gebaseerd op de ervaringen van diverse partijen, en wordt gekoppeld aan de score.

Risico Classificatie
Voor verhuurd onroerend goed door een particulier hanteren wij tegen de achtergrond van diens financiële situatie onderstaande aanpak om iets over de “Probability of Default” te kunnen zeggen. Wij hanteren vijf risicoclassificaties, die uiteindelijk aangeven hoe groot de kans is dat de kredietnemer in gebreke zal blijven.

Deze inschatting kan worden uitgedrukt in een geschatte bandbreedte van de Probability of Default-% (PD-%), een aanname gebaseerd op de ervaringen van diverse partijen, en wordt gekoppeld aan een cijfer.

Risico Classificatie – Verhuurd Onroerend Goed Particulieren
Voor verhuurd onroerend goed door een particulier hanteren wij tegen de achtergrond van diens financiële situatie onderstaande aanpak om iets over de “Probability of Default” te kunnen zeggen. Wij hanteren vijf risicoclassificaties, die uiteindelijk aangeven hoe groot de kans is dat de kredietnemer in gebreke zal blijven.

Risicoclassificatie overzicht:
1 = financieringscapaciteit > 140%
2 = financieringscapaciteit <= 140% > 125%
3 = financieringscapaciteit <= 125% > 110%
4 = financieringscapaciteit <= 110% > 100%,
5 = financieringscapaciteit <= 100%

Met financieringscapaciteit wordt bedoeld: huuropbrengsten minus (i) de gemiddelde jaarlijkse rentebetalingen gemeten over de eerste 5 jaar en (ii) aflossingen op basis van een dertigjarige looptijd en (iii) standaard 15% kosten (o.a. voor onderhoud), dit alles in relatie tot de totale oorspronkelijke hoofdsom (dus zonder rekening te houden met aflossingen), en de ontwikkeling daarvan tijdens de gehele looptijd. Naarmate er meer overblijft na rente en aflossing is er meer ruimte om tegenvallers op te vangen. Vervolgens kijken we, na de financieringscapaciteit, ook naar de dekkingswaarde van het onroerend goed, want in geval van betalingsproblemen en een gedwongen verkoop van het onderpand zal de opbrengst van het pand waarschijnlijk minder zijn dan de getaxeerde marktwaarde. Deze dekkingswaarde stellen we op 80% van de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat.  We zijn daarbij conservatief: een hoge dekkingswaarde zal de risicoclassificatie uitsluitend verbeteren indien de financieringscapaciteit 110% is of beter, want voldoende financieringscapaciteit is doorslaggevend. Een lage dekkingswaarde zal de risicoclassificatie altijd negatief beïnvloeden. Bovenstaande risicoclassificaties (1 t/m 5) worden stapsgewijze aangepast. We gaan hierbij uit van de Loan-to-Value (LTV), de verhouding tussen financiering en dekkingswaarde, en tellen bij de risicoclassificatie punten op volgens onderstaande tabel:

LTV tabel:
- 1 =< 50%
+0 > 50% <= 70%
+1 > 70% <= 90%
+2 > 90%

voorbeelden risico-classificatie:
RC 1 met LTV < 50% is RC 1 (1-1) (maar beter dan 1 kan niet)
RC 1 met LTV 60% is RC 1 (1+0)
RC 2 met LTV 80% is RC 3 (2+1)
etc.

en dit zullen we dan in ons projectinformatie als volgt weergeven:

crowdbricks-crowdfunding-o

Crowdpartners publiceert uitsluitend financieringsvoorstellen met een uiteindelijke Risico-Classificatie van 4 of beter.

Wat betekent dit
Naarmate de risicoclassificatie oploopt neemt de kans toe dat de kredietnemer zijn verplichtingen niet kan nakomen. Een financiering met een risicoclassificatie 4 kan dus nog aanvaardbaar zijn, maar de kans dat u uw geld kwijtraakt is groter dan bijvoorbeeld bij 2. In de projectinformatie zullen we belangrijke overwegingen die bij de bepaling van de risicoclassificatie zijn meegenomen vermelden.
Houd ook rekening met de looptijd en de zekerheid. Een eerste hypotheek (met recht van parate executie) is beter dan een tweede of derde (die dat recht niet heeft).

Zekerheden
Eventuele zekerheden als bijvoorbeeld een eerste hypotheek of privé-garantie van ondernemer zullen wij vermelden in het financieringsvoorstel. De waarde van een zekerheid wordt mede bepaald door de status of de omstandigheden. Bijvoorbeeld door de locatie, het onderhoud en het gebruik van een pand en zal er verschil in de waarde zijn van een pand dat al verhuurd is, of waar als het pand nog moet worden verbouwd en pas in toekomst verhuurd gaat worden.


Hypothecaire zekerheidsstelling.
Namens de investeerders wordt door Crowdbricks bij de notaris veelal een recht van hypotheek gevestigd op het commerciële vastgoed of register goed waarop de lening betrekking heeft. Mochten er onverhoopt aflossingsproblemen ontstaan bij de leningnemer, dan kan Crowdbricks namens de investeerders optreden en in het uiterste geval het recht van hypotheek doen gelden.

Achterstelling
Indien er bij de leningnemer al een bancaire kredietfaciliteit bestaat en daarvoor de meeste activa als zekerheid zijn overgedragen, heeft de financiering in feite meer een achtergesteld karakter. Dat betekent dat u uw geld bij een faillissement e.d. waarschijnlijk niet terug zult krijgen, tenzij er voldoende specifieke zekerheden zijn gegeven die u ‘voorrang verlenen’, zoals een krediethypotheek. Crowdbricks zal bij elk voorstel onderzoeken of er naar hun mening sprake is van een feitelijke achterstelling en zal dit dan vermelden.

Verpandingen
Afhankelijk van de situatie zullen we leningnemer verzoeken de huurpenningen en opstaldekkingen te verpanden via de verstrekte hypotheek voor onroerend goed of verpanding van bedrijfsmiddelen en inventaris. Eventueel ook een overlijdensdekkingen. Dit geeft nog meer zekerheid aan de investeerders.

Graydon Betalingswaardering
De Graydon Betalingswaardering (
www.graydon.nl) is gebaseerd op informatie die beschikbaar is op het moment van de aanvraag en wordt uit de Graydon rapportage van betreffende leningnemer overgenomen.
Gedurende de looptijd van de financiering wordt de Graydon betalingswaardering bij verbetering of verslechtering van de financiële ontwikkelingen bij een leningnemer niet aangepast. De scores voor Betalingswaardering worden vastgesteld op een schaal van 1.0 tot 10.0 (hoe lager hoe slechter) op basis van gewogen ervaringsfeiten, waarbij negatieve ervaringen zwaarder meewegen. De instapscore is 5.5.

BKR toetsing

Crowdbricks toetst (alle particuliere) leningnemers bij het BKR (www.bkr.nl).

In gebreke

Als de leningnemer in gebreke blijft bij het betalen van rente en aflossingen dan kunnen maatregelen genomen worden om de openstaande vordering te incasseren. Crowdbricks handelt in deze in het belang van de schuldeisers om binnen de mogelijkheden en wettelijke regelingen, zo mogelijk, schuldeisers een uitkering te doen toekomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van leningnemer, indien verhaalbaar.

Crowdbricks streeft naar verantwoorde financieringen en hanteert daarbij duidelijke regels. Wij adviseren u slechts een verantwoord deel van uw vermogen te investeren in crowdfunding projecten, uw inleg te spreiden over diverse projecten en voor uzelf een investeringsprofiel op te stellen. 

12 Wanneer moet het geïnvesteerde bedrag terug betaald zijn?

Elke lening, welke via Crowdpartners wordt aangeboden, kent een looptijd en een rentepercentage met een rentevaste periode. Uiterlijk aan het eind van de looptijd moet de gehele lening worden terugbetaald, maar de wijze van aflossen kan verschillen. Meestal wordt er wel gedurende de looptijd al periodiek afgelost. Gaat het om een annuïteitenlening, dan wordt er elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing aan de investeerders betaald. Elke maand wordt er dus een deel afgelost. Betreft het een lineaire lening dan wordt er naast de maandelijkse rentebetaling ook periodiek een vast percentage van de hoofdsom afgelost.

13 Kan ik nog investeren als het doelbedrag is behaald?

Neen, de inschrijving stopt zodra het doelbedrag is behaald. Direct na het behalen van het bedrag wordt de inschrijving gesloten en wordt het geld ter beschikking gesteld aan de aanvrager. Op dat moment starten ook de maandelijkse rente- en aflossingsbetalingen.

14 Wat doet Crowdbricks om fraude of oplichting te voorkomen?

Crowdbricks stelt hoge eisen aan de aanvragen die binnen komen en uiteindelijk op het platform geplaatst worden. De aanvrager wordt mede beoordeeld op het kunnen voldoen aan de aflossingsverplichtingen gedurende de looptijd. Dat betekent dat wij kijken naar de solvabiliteit en de rentabiliteit van het bedrijf, naar de juridische structuur, naar het schuldverleden en naar de personen achter het bedrijf of het vastgoed. Gedurende de looptijd van de lening blijven we de projecten volgen en informeren we u, als investeerder, over de voortgang van het bedrijf c.q. project. 

15 Wat zijn de kosten voor het openen van een rekening?

De rekening geeft zonder kosten toegang tot alle op de website getoonde projecten, de mogelijkheid tot inschrijven voor een investering, real-time overzicht van uw rekening en investeringen en een jaarlijks fiscaal overzicht voor uw administratie.

Kosten overzicht investeerders-rekening:

Beheerkosten van de rekening* Totaal geïnvesteerd bedrag ≤ €50.000,00
1,0 % p.a. over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag.
Minimum tarief voor nu, € 0,00.

Totaal geïnvesteerd bedrag > €50.000,00
0,9 % over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag pa.
Rente over het saldo op de rekening 0,0%
Bij- of afschrijvingen Gratis
Fiscaal jaaroverzicht Gratis

*De rekeningkosten worden maandelijks geïncasseerd en berekend op basis van 1,0 % / 12 over het totaal daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand.

16 Wat gebeurt er met het geld na het investeren?

Als investeerder kiest u de propositie waarin u wilt investeren. U geeft aan hoeveel u wilt investeren en treedt toe tot de leningsovereenkomst. Van uw totaalsaldo op uw account wordt nu dat deel geoormerkt als een toezegging voor deze propositie. Het saldo blijft wel op uw rekening staan, maar het staat onder het kopje reservering. Wordt de aanvraag voor de lening volgeschreven dan pas wordt de lening overgemaakt naar de aanvrager en vermindert het saldo op uw rekening met het toegezegde bedrag. Daarna ontvangt u maandelijks rente en/of aflossing.

17 Wat kan ik als investeerder doen om projecten - waar ik in heb geïnvesteerd - succesvol te maken?

U investeert in een commercieel vastgoed project omdat u het volledige vertrouwen heeft dat uw keuze succesvol is en blijft. Voor het commercieel vastgoed project is het promotie indien u laat weten aan derden in welk commercieel vastgoed project u investeert en op welke wijze u dat gedaan heeft. Op die manier wordt het direct investeren in projecten nog succesvoller en kunnen wij samen meer commercieel vastgoed projecten financieren.

18 Wanneer krijg ik mijn rente en aflossing?

U krijgt bericht wanneer een lening is verstrekt. In de regel vindt de betaling van de eerste termijn in de daarop volgende maand plaats.

Wij streven ernaar alle termijnen van uw projecten elke 26e van de maand op uw Crowdpartners rekening bij te schrijven, of de eerste volgende werkdag in het geval de 26e in het weekend of op een feestdag valt. Tevens worden op die dag de maandelijkse rekening- en beheerkosten ingehouden. Deze worden bepaald op het door u in totaal daadwerkelijke geïnvesteerde bedrag per ultimo van de voorafgaande maand. Vervolgens wordt het totaal van uw netto ontvangen maandelijkse termijnen van al uw projecten automatisch naar uw vaste tegenrekening overgemaakt. 

Als u ingelogd bent, kunt u in de “Mijn Crowdpartners” omgeving een overzicht van alle mutaties van de termijnen gesplitst in aflossings- en rentebedragen per project en de ingehouden kosten terugvinden in uw rekeningoverzicht.

19 Kan ik de maandelijkse ontvangsten direct op een tegenrekening overboeken?

Maandelijks worden de rente en aflossingen automatisch overgeboekt naar uw tegenrekening.

20 Wat gebeurt er met de maandelijkse kosten als het project later start?

De kosten zullen pas berekend worden op het moment dat het project volgetekend is. De kosten zijn berekend over het geïnvesteerde bedrag.

21 Wat gebeurt er als het project waarin ik geïnvesteerd heb het financieel niet meer redt?

Als het project vol getekend wordt en de ondernemers kunnen niet aan de rente en aflosverplichtingen voldoen zal de stichting Crowdpartners namens alle investeerders optreden om de vordering te gelde te maken.

Zolang een project loopt is de overeenkomst van toepassing.
Als investeerder loopt u het risico - een deel van - uw investering te verliezen.

22 Wat gebeurt er als de lener niet alle aflossingen heeft voldaan aan het einde van de looptijd?

Als de lener aan het einde van de looptijd niet alle aflossingen heeft voldaan zal de stichting optreden namens alle investeerders. De stichting zal als een bank maatregelen treffen en in het ergste geval het leningsobject vorderen en verkopen.

23 Hoe open ik een pdf-document in Mijn Crowdpartners?

Doe een dubbel-klik met de linker muisknop of  één klik met de rechter muisknop en open de pdf in een nieuw venster.

24 Hoe werkt uw klachtenprocedure?


Klachtenprocedure Crowdbricks concept

Definities
In deze klachtenprocedure wordt verstaan onder:

 • Crowdbricks: een onderneming actief op het gebied van crowdfunding
 • De klager: degene die een klacht indient en/of diens gemachtigde
 • Klacht: elke schriftelijke uiting welke door klager wordt bedoeld als zijnde een klacht
 
Melding aan directie
Alle schriftelijke uitingen van derden die als klacht kunnen worden uitgelegd, worden terstond ter kennis gebracht van de directie.

Klachtenbehandeling
De behandeling van elke klacht geschiedt door de directie.

Klachtendossier
Voor elke klacht wordt door de directie een speciaal klachtendossier gemaakt.

Bevestiging
Binnen 48 uur na ontvangst van de klacht wordt de consument schriftelijk bevestigd dat de klacht is ontvangen en door de directie in behandeling is genomen. In de bevestiging wordt opgenomen:
 • De datum waarop de klacht werd ontvangen.
 • Korte omschrijving van de inhoud van de klacht.
 • Wijze waarop de directie de klacht gaat onderzoeken.
 • Termijn waarop verwacht wordt dat er nader contact met de klager zal worden opgenomen. In beginsel dient getracht te worden elke klacht binnen maximaal 6 weken af te handelen.
 • Naam directielid die klacht in behandeling heeft.
 • De wijze waarop de directie voor verdere contacten over de klacht door klager benaderd kan worden.

Beoordeling
Nadat de directie meent voldoende informatie te hebben ingewonnen om tot een verantwoord oordeel te komen over de ingediende klacht wordt contact opgenomen met de klager. Bij voorkeur wordt getracht om te komen tot een persoonlijk gesprek met klager. Indien klager hier geen prijs op stelt wordt klager schriftelijk geïnformeerd over het oordeel van de directie. Indien de directie klager schriftelijk informeert over haar oordeel dan bevat de brief minimaal de volgende gegevens:
 • Het oordeel van de directie over de klacht van klager.
 • De eventuele vervolgacties die de financiële dienstverlener richting klager zal ondernemen.
 • Informatie over de geschillencommissie waartoe klager zich kan wenden indien deze meent dat de klacht niet correct is behandeld.

CONTACT

CROWDBRICKS BV
Olympisch Stadion 24
1076 DE AMSTERDAM
Nederland
T +31 (0)20 800 61 49
E info@crowdbricks.nl
KvK-nummer
59658312