Toezicht AFM

Crowdbricks is het vastgoed crowdfunding label van Crowdpartners.

Toezicht Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Ontheffing bemiddelaar in opvorderbare gelden
Crowdpartners B.V. heeft van de AFM een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd 1900001.
Onder dit regime mag Crowdpartners bemiddelen in lening-overeenkomsten van ondernemingen. Geldvragers voor MKB-leningen kunnen daarom nooit particulieren zijn.

Vergunning financiële dienstverlener
Crowdpartners heeft van de AFM een vergunning als financiële dienstverlener voor het bemiddelen in hypothecair krediet en staat geregistreerd onder nummer 12043506.

Stichting Crowdpartners Lening manager heeft van de AFM een vergunning als financiële dienstverlener voor het aanbieden van hypothecair krediet en staat geregistreerd onder nummer 12043318.

Crowdpartners kan via haar platform zowel particuliere en zakelijke geldvragers voor hypothecair krediet kan bedienen.

Omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfunding-sector goed wil volgen, rapporteert Crowdpartners twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van de door haar bemiddelde leningen.

De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) financiële dienstverleners als Crowdpartners.

CONTACT

CROWDBRICKS BV
Olympisch Stadion 24
1076 DE AMSTERDAM
Nederland
T +31 (0)20 800 61 49
E info@crowdbricks.nl
KvK-nummer
59658312